-- NABÍDKA --

Naše nabídka je následující:

Jsme otevření individuální domluvě na téměř jakémkoliv rozsahu a časech, kdy do ceny promítneme jak délku vystoupení, tak délku prostojů.

Výše uvedené ceny jsou určeny za předpokladu, že nebude třeba ozvučovací techniky, případně si ji zákazník zajistí na své náklady. V případě zajištění ozvučovací techniky z naší strany si účtujeme + 2.000,- Kč (náklady našeho vlastního zvukaře).